i

Kazan Boruları

Kazan Boruları

Isıl İşlem

Kaynak sonrası ısıl işlem genel olarak gerekli değildir. Homojen olmayan stres dağılımına sahip bileşenler için, 1000°C’ de gerilim giderme istenebilir. Bir santralde farklı sıcaklık bölgelerinde kullanılan borular için genellikle ostenitik malzeme ile birleştirilen Ferritik martensitik çelikler gibi farklı malzemeler gereklidir.

Bu tür farklı kaynaklar için kullanılan kaynak malzemeleri ve parametrelerin dikkatle her iki malzemenin özellikleri eşleşecek şekilde seçilmesi gerekmektedir.Bu broşürde listenmiş olan paslanmaz çelik ve nikel esaslı alaşımlar, hem uzun hem de kısa vadeli olarak kazanlar ve üst kızdırıcı boruları gibi stres altında ve geniş bir sıcaklık aralığında ki agresif ortamlarda mükemmel dayanıklılık göstermektedirler. Buna ek olarak,adı geçen boruların fizikler ve üretim özellikleri santrallerin verimliliğinin ve emre amadeliğinin artmasına ciddi ölçüde katkı sunmaktadır.